De aanleiding voor het onderzoek

In deze eerste Scriptie-sprint ga je het praktijkprobleem introduceren. Daarvoor introduceer je eerst de opdrachtgever voor het onderzoek. Daarna beschrijf je de aanleiding voor het onderzoek. Kijk eerst naar het voorbeeld. Ga daarna aan de slag met het beantwoorden van onderstaande vragen.

Hoe werkt het?

Elke zin in de voorbeeldscriptie is feitelijk een antwoord op een vraag van de lezer. In de scriptie-sprint zie je, per onderdeel van de scriptie, de vragen die jij voor dat onderdeel moet beantwoorden. En bij het antwoord staat hoe je dat doet. Zo schrijf jij ook snel een goede scriptie!

sluit

Hoofdstuk 1 De aanleiding voor het onderzoek

VraagWat kan ik als lezer in dit hoofdstuk lezen?
Antwoord

Schrijf ter inleiding van dit hoofdstuk welke onderwerpen aan bod komen in dit hoofdstuk. Vat daarvoor per paragraaf samen waar die paragraaf over gaat. Vaak is de kop van de paragraaf al voldoende.

1.1 De opdrachtgever

VraagWelk bedrijf is de opdrachtgever voor het onderzoek?
Antwoord

Omdat de lezer niet alleen een naam van een bedrijf wil lezen, geef je een beknopt beeld van het bedrijf door de volgende vier vragen te beantwoorden.

VraagWat doet het bedrijf?
Antwoord

Geef een beknopte samenvatting van de activiteiten van het bedrijf.

VraagHoe groot is het bedrijf?
Antwoord

Geef een indicatie van de omvang van het bedrijf uitgedrukt in bijvoorbeeld: omzet, aantal werknemers, marktpositie en dergelijke.

VraagHoe is het bedrijf georganiseerd?
Antwoord

Plaats hier geen organogrammen of uitgebreide beschrijvingen. Maar geef wel bijvoorbeeld aan of het een dochteronderneming is, of een familiebedrijf en bijvoorbeeld wie de eigenaren zijn.

VraagWaar is het bedrijf gevestigd?
Antwoord

Noem een of meerdere locaties waar ze gevestigd zijn. Geen opsommingen van plaatsen of landen noemen.

VraagWie is je persoonlijke opdrachtgever
Antwoord

Noem je contactpersoon en geef aan welke functie die persoon heeft.

1.2 De aanleiding voor het onderzoek

VraagWat is de aanleiding voor het onderzoek?
Antwoord

De aanleiding is een praktijkprobleem dat men graag opgelost wil zien. Dit praktijkprobleem schrijf je overzichtelijk op door de volgende vragen te beantwoorden.

VraagHoe beschrijft de opdrachtgever de ongewenste situatie ?
Antwoord

Geef hier een korte, zakelijke beschrijving van de ongewenste situatie en noem daarbij een prestatie-indicator die het probleem kenmerkt zoals een marktaandeel of een omzet- of afzetcijfer. Handige tip: denk na wat de organisatie nu ‘pijn’ doet.

VraagHoe beschrijft de opdrachtgever de gewenste situatie?
Antwoord

Beschrijf hier kort en beknopt de gewenste situatie. Soms is het noemen van het gewenste niveau van een prestatie indicator hier al voldoende.

VraagWanneer moet de gewenste situatie gerealiseerd zijn?
Antwoord

Geef hier een deadline.

VraagWat is het budget om de gewenste situatie te realiseren (Indien van toepassing)?
Antwoord

Geef hier een budget aan, voor zover dat van toepassing is.

VraagWie is verantwoordelijk voor de realisatie van de gewenste realisatie?
Antwoord

Noem hier de naam en de functie van de persoon die verantwoordelijk is voor de realisatie van de oplossing voor het probleem. Meestal is dat je opdrachtgever.

VraagWat is volgens de opdrachtgever de opdracht voor het onderzoek?
Antwoord

Schrijf hier hoe de opdrachtgever je opdracht formuleert. Dit zal meestal niet de hoofdvraag van je onderzoek worden.

Hoofdstuk 1. De aanleiding voor het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het onderzoek beschreven. Na een korte introductie van  de opdrachtgever, volgt een beschrijving van het praktijkprobleem dat de aanleiding voor het onderzoek vormt. Hieruit volgt een beschrijving van de opdracht voor het onderzoek in de woorden van de opdrachtgever

1.1 De opdrachtgever

De opdrachtgever voor het onderzoek is KRASFIX B.V. (hierna aangeduid als Krasfix). Dit is een bedrijf dat gespecialiseerd is in klein, cosmetisch autoschadeherstel. Hiermee wordt bedoeld: kleine zichtbare beschadigingen aan lak, velgen, interieurdelen of ruiten. Krasfix maakt gebruik van de nieuwste technieken voor schadeherstel en kan sneller en goedkoper autoschades repareren dan de reguliere schadeherstelbedrijven. Bovendien zijn hun klanten vaak goedkoper uit dan wanneer de verzekering wordt ingeschakeld omdat dan het eigen risico betaald moet worden en de no-claim korting vervalt. Voor het repareren van een schade kan een klant vooraf een offerte aanvragen via de website. Vervolgens kan dan een afspraak gemaakt worden voor het uitvoeren van de reparatie. Men kan ook  via de website of telefonisch een afspraak maken om direct langs te komen.

Het bedrijf bestaat bijna twee jaar. Naast de eigenaren, de broers Henk en Jan van Aanpakken, werken er twee monteurs en een administratieve kracht. De omzet was volgens de opdrachtgever afgelopen jaar krap € 200.000,=. De broers Van Aanpakken zijn ieder voor de helft eigenaar. Zij zijn Krasfix gestart op de locatie in Autostad waar zij een autowasstraat bezitten.Het bedrijf is van plan in de komende jaren meer vestigingen te openen bij andere wasstraten in de regio.
De opdrachtgever en tevens intern afstudeerbegeleider is de heer Jan van Aanpakken (hierna de opdrachtgever).

1.2 De aanleiding voor het onderzoek

De opdrachtgever geeft aan dat de omzet nog te laag is om voldoende winstgevend te zijn. Hoeveel de omzet minimaal moet stijgen, wil hij niet zeggen. Maar een verdubbeling van de omzet is de richting die hij wenst. Die lage omzet komt volgens hem omdat via de website van het bedrijf te weinig leads binnenkomen. De leads zijn in dit geval prijsaanvragen of verzoeken om een afspraak. Momenteel komt 10% van de leads via de website van Krasfix. De opdrachtgever gaf daarnaast aan dat hij ook traditionele marketingactiviteiten inzet, zoals adverteren en het uitdelen van folders aan bezoekers van de wasstraat. Met name het adverteren kost volgens hem veel geld (een bedrag wilde de opdrachtgever niet noemen). En dat adverteren levert hem te weinig respons op om het rendabel te maken. Zijn indruk is dat de huidige omzet met name komt van de bezoekers van de wasstraat. Na elke wasbeurt zien zij het duidelijk zichtbaar er naast gelegen gebouw van Krasfix. De uitgedeelde folders vullen dit aan met nadere informatie over de diensten van Krasfix. Om in omzet te groeien is het noodzakelijk dat een ruimere kring van potentiele klanten benaderd wordt. Gezien het belang van internet en het feit dat mensen tegenwoordig hun zoektocht naar een product of dienst op Google beginnen wil de opdrachtgever meer nieuwe klanten via de website binnen halen. In eerste instantie streeft men ernaar dat 50% van de omzet komt via leads die via website binnen komen. Dat wil men liefst volgend jaar al gerealiseerd hebben. Er is een budget beschikbaar van € 20.000 euro om de website te verbeteren. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever Jan Van Aanpakken. De opdrachtgever wil daarom onderzocht hebben hoe het aantal leads via de website kan toenemen zodat 50% van de omzet via de website tot stand komt.

Deze sprint door ons na laten kijken

Deze sprint door ons na laten kijken

Deze sprint door ons na laten kijken

Klaar voor de volgende scriptiesprint

of naar overzicht van alle sprints

Ik heb het gered! ik ben eindelijk klaar! Wat een opluchting, niet normaal. Onwijs bedankt!! Ben echt zóóó ontzettend blij!!
Joris
GESLAAAAAAGD!!! Wat een opluchting en blijdschap. Eindelijk kan ik dit hoofdstuk afsluiten. Heel erg bedankt voor alle hulp en steun. Ik kan oprecht zeggen dat het me zonder Snelslim nooit gelukt was. Bedankt!!
Elvin
Thanks Snelslim voor wederom een hoop feedback waar ik wat mee kan.
Stijn
Sluit menu