Probleemverkenning: koppeling probleem aan onderwerp uit theorie

Door de kern van je probleem te koppelen aan een onderwerp uit de theorie, vind je het onderwerp van je onderzoek. Dit is een belangrijke stap om vaart te krijgen in het schrijven van je scriptie. Om twee redenen is het belangrijk dat je een goed onderwerp voor je onderzoek vindt. Ten eerste weet je dan wat het onderwerp van je onderzoekvraag wordt. En ten tweede kun je dan een goede theorie deelvraag formuleren. Dan wordt het literatuuronderzoek een stuk makkelijker.

Hoe werkt het?

Elke zin in de voorbeeldscriptie is feitelijk een antwoord op een vraag van de lezer. In de scriptie-sprint zie je, per onderdeel van de scriptie, de vragen die jij voor dat onderdeel moet beantwoorden. En bij het antwoord staat hoe je dat doet. Zo schrijf jij ook snel een goede scriptie!

sluit

2.4 Koppeling praktijkprobleem aan de theorie

VraagWelke onderzoeksopdracht komt uit de voorgaande probleemverkenning voort?
Antwoord

Je herhaalt hier kort de conclusie van je probleemverkenning.

VraagWelk onderwerp uit de theorie sluit aan op de onderzoekopdracht?
Antwoord

Een simpel vraagje, maar je zult merken dat het een uitdaging is om het juiste begrip te vinden. Dat is belangrijk omdat je met een goed gekozen onderwerp snel een probleemstelling maakt en je ook snel de juiste theorie vindt. Hoe pak je dat aan? Ga stap voor stap naar het onderwerp toe dat centraal staat vanuit het vakgebied waar jouw studie onder valt. Het komt er feitelijk op neer dat je in wetenschappelijke tijdschriften op zoek gaat naar het belangrijkste (Engelstalige) artikel waar je je onderzoek op kunt baseren. De reden daarvoor is dat je er niet pas in je literatuurstudie achter wilt komen dat je een verkeerd onderwerp hebt gekozen waar geen of nauwelijks literatuur over te vinden is. Je moet dan weer helemaal opnieuw beginnen. Oriënteer je daarom eerst op de literatuur en kies het juiste begrip als onderwerp van je vraagstelling. Dat doe je door in Google Scolar Engelstalige zoekwoorden in te tikken en dan kijk je of je een artikel vindt met dat zoekwoord in de titel. Het is bij wetenschappelijke artikelen gebruikelijk om het centrale onderwerp van het artikel in de titel te noemen. Meestal zit je eerst urenlang te puzzelen om het juiste zoekwoord te vinden. Voer variaties in met bijvoorbeeld B2B of B2C erbij of de soort bedrijfstak waar jouw afstudeerbedrijf in zit (bijv. fashion, beverage industry, retail). In de meeste artikelen staan na de inleiding ook zoekwoorden die met dat artikel te maken hebben. Die kunnen je weer naar een ander zoekwoord leiden. Houd er rekening mee dat je hier zo een paar uur mee bezig bent. Je weet dat je het juiste zoekwoord hebt gevonden als je in het artikel een model vindt waarvan je denkt: ja dat sluit goed aan op het probleem dat ik wil gaan onderzoeken. Een model is zo’n plaatje waarin je ziet welke variabele factoren invloed hebben op het begrip dat jij als zoekwoord gebruikt. Dat begrip wordt straks het onderwerp van je probleemstelling. Je kijkt ook of het artikel in een wetenschappelijk tijdschrift staat dat voor jouw studie relevant is. Voor commerciële economie is dat bijvoorbeeld The Journal of Marketing. Kun je het artikel niet (gratis) lezen, zoek dat artikel dan op in de digitale bibliotheek van je hogeschool. Lukt dat niet, vraag dan aan een bibliotheekmedewerker om het artikel voor je op te zoeken. (kan soms per mail). Meer informatie: SCRIBBR.

2.4 Koppeling praktijkprobleem aan de theorie

Uit de probleemverkenning is naar voren gekomen dat onderzocht moet worden waarom de huidige website zo weinig leads genereert. Vanuit de marketingtheorie beschouwd, gaat het dan om de vraag welke elementen van de website verbeterd kunnen worden om die leads te kunnen genereren.  De verbetering houdt dan in dat meer mensen op basis van de website tot een actie overgaan, en dat is in dit geval het aanvragen van een prijsopgave of het maken van een afspraak. De te ondernemen actie heeft te maken met de wil om uiteindelijk een schade bij Krasfix te laten repareren. In de marketingliteratuur komt dit onderwerp terug rond het begrip ‘aankoopintentie’. Er is veel onderzoek beschikbaar over hoe websites de aankoopintentie bij een bezoeker van die website kunnen verhogen (Cheng, 2010). Het is daarom de bedoeling om deze theorie toe te gaan passen in het praktijkgerichte onderzoek voor deze scriptie.

Deze sprint door ons na laten kijken

Deze sprint door ons na laten kijken

Deze sprint door ons na laten kijken

Klaar voor de volgende scriptiesprint

of naar overzicht van alle sprints

Ik heb het gered! ik ben eindelijk klaar! Wat een opluchting, niet normaal. Onwijs bedankt!! Ben echt zóóó ontzettend blij!!
Joris
GESLAAAAAAGD!!! Wat een opluchting en blijdschap. Eindelijk kan ik dit hoofdstuk afsluiten. Heel erg bedankt voor alle hulp en steun. Ik kan oprecht zeggen dat het me zonder Snelslim nooit gelukt was. Bedankt!!
Elvin
Thanks Snelslim voor wederom een hoop feedback waar ik wat mee kan.
Stijn
Sluit menu